zadanie nr 3

3. Klub "Razem Rażniej"


Lokalizacja

Świebodzin
ul. 1 Maja 22 I piętro budynku
nr ewidencyjny działki 279 obręb 0002

Opis zadania

Projekt zakłada pomoc i aktywizację wolnego czasu  dla mieszkańców Gminy Świebodzin poprzez remont pomieszczeń przy ul. 1 Maja 22 w Świebodzinie ( I piętro). Celem projektu jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla naszych mieszkańców tak, aby ich integrować i im pomagać.
Do Klubu"Razem Raźniej" uczęszczałyby dzieci i młodzież z naszej gminy. W dobie dzisiejszych czasów i coraz częstszego uzależnienia od internetu Klub byłby miejscem gdzie stawiałoby się  przede wszystkim na relacje oparte na zaufaniu, otwartości, szczerości, poszukiwaniu tego co dla nich ważne i wyjątkowe, nie pomijając tego co trudne.Dzieci miałyby możliwość lepszego poznania siebie i zrozumienia innych.  Służyłyby  temu organizowane w tygodniu zajęcia grupowe.Działania te opierane by były na dobrej zabawie i niespożytej energii dzieci i młodzieży. Czas, który wspólnie by spędzały wypełniony byłby szeregiem zajęć które służą ich rozwojowi zdolności i umiejętności  np. zajęcia sportowo-ruchowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne, kulinarne, komputerowe,techniczne,tematyczne i  inne. Klub:Razem Raźniej" byłby miejscem w którym nie zapomina się również o obowiązkach, którymi są lekcje i nauka, dbanie o miejsce w którym się przebywa.
Klub "Razem Raźniej" miałby być również miejscem gdzie odbywałyby się darmowe szkolenia i kursy dla osób dorosłych zamieszkujących Gminę Świebodzin.Odbywały by się spotkania międzypokoleniowe: młodzież i osoby starsze. Przyczyniło by się do poprawy jakości życia osób starszych.Ponadto codziennie pełniony byłby dyżur a osoby potrzebujące wsparcia były by kierowane do odpowiednich jednostek.
Gmina Świebodzin wyraziła chęć i zgodę na wyremontowanie pomieszczeń pod Klub"Razem Raźniej" , który wzmacnia integrację i politykę społeczną gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1remont pomieszczenia korytarz 1 + biuro B611 556,23 zł
2remont pomieszczenia korytarz 23 286,40 zł
3remont pomieszczenia łazienka 17 483,24 zł
4remont pomieszczenia korytarz 3 cz.112 673,95 zł
5remont pomieszczenia korytarz 3 cz.23 465 zł
6remont pomieszczenia korytarz 3 cz.39 924 zł
7remont pomieszczenia biuro 16 610,60 zł
8remont pomieszczenia biuro 23 585,60 zł
9remont pomieszczenia biuro 317 615,50 zł
10remont pomieszczenia biuro 414 136 zł
11remont pomieszczenia biuro 52 948 zł
12remont pomieszczenia klatka schodowa6 715 zł
Łącznie: 99 999,52 zł