zadanie nr 3

3. Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie


Lokalizacja

Kupienino, działki nr 169/3, 169/4.

Opis zadania

Ogrodzenia są stare i bardzo zniszczone, posiadaja liczne dziury, nierówności oraz niestabilną kostrukcję ( zdjęcia w załączniku). Mieszkańcy niejednokrotnie podczas zebrań wiejskich zwracali uwagę na wymianę ogrodzeń, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Wymiana ich znacznie poprawi zatem bezpieczeństwo wokół zbiorników oraz korzystnie wpłynie na estetykę wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały (przęsła, słupki, podmurówka, łączniki) 60szt x 150,-9 000 zł
2Wykonanie 6 000 zł
Łącznie: 15 000 zł