Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet Obywatelski Świebodzin 2021

Drodzy Mieszkańcy,

Świebodzin to nasz wspólny dom. Już kolejny rok mamy szansę urządzić go wspólnie.
Ubiegły rok stał pod znakiem remontów, poprawy infrastruktury drogowej i rekreacyjnej,
estetyki placów zabaw i zagospodarowania terenów zielonych.

W tym roku ponad 716 tys. trafi do dyspozycji mieszkańców Gminy Świebodzin, liczymy więc na Państwa pomysłowość i zaangażowanie.

Kwotę niemal 430 tys. złotych (429.691,00) przeznaczymy na duże zadania inwestycyjne, około 143 tys. złotych (143.230,00) na małe zadania inwestycyjne, a około 72 tys. złotych (71.616,00) na tzw. projekty miękkie, których celem, jak już wszyscy wiemy, jest wsparcie społecznych inicjatyw integrujących i aktywizujących mieszkańców.

Nowością tej edycji są tzw. „projekty ekologiczne”, których celem jest rozwój publicznych, ogólnodostępnych, miejskich terenów zieleni, czyli parków, skwerów, zieleńców, klombów itp., a także przeciwdziałanie suszy oraz ograniczenie ryzyka powodziowego poprzez budowę i modernizację publicznej, ogólnodostępnej, małej retencji wód opadowych oraz ich zagospodarowanie.

Wiemy, jak ważna jest edukacja ekologiczna mieszkańców, która wpływa na wzrost świadomości. Wspólnie chcemy chronić środowisko ze względów zdrowotnych, jak również w trosce o nasze rodziny i przyszłe pokolenia. Dlatego też, kategoria „projekty ekologiczne” obejmuje również edukację ekologiczną mieszkańców, której cele mogą być osiągnięte przez kształcenie i wychowanie ekologiczne.

Pozdrawiam serdecznie,
Wasz Burmistrz - Tomasz Sielicki

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Świebodzin, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 716 153,00 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin, stale zamieszkały na terenie Gminy Świebodzin.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa zadań wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Od 15.08.2020
do 15.09.2020

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych zadań

Do 07.10.2020

Publikacja zakwalifikowanych
propozycji zadań

Do 16.10.2020

Głosowanie

Od 16.10.2020
do 30.10.2020

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 30.11.2020

Sprawdź, które zadanie wygrało

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski

Kliknij aby wyświetlić popup z zapisem na powiadomienia

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia
o najważniejszych wydarzeniach
w ?

Powiadomienia