Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 21Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. Redizajn - warsztaty z odnawiania mebli, tworzenie nowego ze starego

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. LABORATORIUM SZTUKI dla dorosłych - Bezpłatne warsztaty twórcze dla mieszkańców.

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

1. Skate Park ulica Słoneczna/Wschodnia

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Planowany koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Tworzymy z natury.

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Powiększenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze wilkowskim

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Klub Przyjaciele

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Planowany koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Młodzi tworzą muzeum. Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w Muzeum Regionalnym.

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 9 950 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. Nowe gazony kwiatowe i nasadzenia drzew w Rzeczycy

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. ZESTAW- SZEŚCIAN SPRAWNOŚCIOWY- plac zabaw przy ulicy Wschodniej i Słonecznej

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Planowany koszt: 13 910 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. "Pasja i kultura a nasza przyszłość"

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. Warsztaty taneczne dla dzieci z miejscowości Wilkowo

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. ZAKUP TRYBUN NA BOISKO SPORTOWE W RUSINOWIE

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Budowa skateparku w Jordanowie

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Planowany koszt: 99 999 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Fantastyczne spotkania

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 6 400 zł

 21Skrócona nazwa edycji

6. Gotyk reaktywacja!

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Planowany koszt: 55 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sołectwie Lubinicko- oczyszczenie, zarybienie i zagospodarowanie stawu z jego najbliższym otoczeniem

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Planowany koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

7. Taneczna akademia - warsztaty z różnych technik tańca

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

9. Twórcze warsztaty i kursy na Słonecznej

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

10. Kwartalne spotkania kulturalne w Spince

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

11. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

Rodzaj zadania: Miękkie

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie

Planowany koszt: 15 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

1. Organizacja comiesięcznego spotkania "Fantastyczna sobota"

Planowany koszt: 5 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

2. Impreza rekreacyjno-sportowa z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Meteor

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie

Planowany koszt: 15 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

4. Warsztaty organizowane przez Świebodzińskie Równe Babki

Planowany koszt: 3 830 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego - Lubinicko

Planowany koszt: 14 400 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. "Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic"

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

5. Remont i modernizacja świetlicy w Kupieninie

Planowany koszt: 100 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Planowany koszt: 100 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Projekt na organizację warsztatów w pracowni 'BOTANICUM'.

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Przystosowanie pracowni 'BOTANICUM' do prowadzenia warsztatów twórczo-ekologicznych.

Planowany koszt: 15 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

7. Twórcze warsztaty i kursy

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

7. Remont szatni sportowych na stadionie miejskim OSIR w Świebodzinie

Planowany koszt: 15 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Zakup wozu strażackiego i podwójnej huśtawki dla starszych dzieci na plac zabaw przy ul. Słonecznej w Świebodzinie

Planowany koszt: 13 284 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Zakup zabawek dla zwierząt na wybieg dla psów, stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej z nasadzeniami oraz montaż ogrodzenia przy ul. Słonecznej

Planowany koszt: 100 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Organizacja pikniku rodzinnego w Grodziszczu

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

9. Modernizacja infrastruktury boisk piłkarskich w Świebodzinie (piłkochwyty, system automatycznego koszenia, wyposażenie w bramki)

Planowany koszt: 100 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

9. "Wielkanoc pod Ratuszem"

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

11. Organizacja rodzinnych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodziezy jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

13. Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków

Planowany koszt: 15 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

13. Zimowy Festyn Morsów

Planowany koszt: 9 900 zł

 20Skrócona nazwa edycji

15. Wiata rekreacyjna - "Borowianka"

Planowany koszt: 15 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie