Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Skate Park ulica Słoneczna/Wschodnia

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Koszt: 100 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

LABORATORIUM SZTUKI dla dorosłych - Bezpłatne warsztaty twórcze dla mieszkańców.

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Redizajn - warsztaty z odnawiania mebli, tworzenie nowego ze starego

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Młodzi tworzą muzeum. Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w Muzeum Regionalnym.

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 9 950 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Klub Przyjaciele

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Powiększenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze wilkowskim

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Tworzymy z natury.

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"Pasja i kultura a nasza przyszłość"

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

ZESTAW- SZEŚCIAN SPRAWNOŚCIOWY- plac zabaw przy ulicy Wschodniej i Słonecznej

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Szacunkowy koszt: 13 910 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Nowe gazony kwiatowe i nasadzenia drzew w Rzeczycy

Rodzaj zadania: Ekologiczne

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty taneczne dla dzieci z miejscowości Wilkowo

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP TRYBUN NA BOISKO SPORTOWE W RUSINOWIE

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa skateparku w Jordanowie

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Koszt: 99 999 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Fantastyczne spotkania

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 6 400 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. małe

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Gotyk reaktywacja!

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Koszt: 55 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Taneczna akademia - warsztaty z różnych technik tańca

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sołectwie Lubinicko- oczyszczenie, zarybienie i zagospodarowanie stawu z jego najbliższym otoczeniem

Rodzaj zadania: Inwestycyjne tzw. duże

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Twórcze warsztaty i kursy na Słonecznej

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Kwartalne spotkania kulturalne w Spince

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

Rodzaj zadania: Miękkie

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja comiesięcznego spotkania "Fantastyczna sobota"

Koszt: 5 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie

Koszt: 15 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Impreza rekreacyjno-sportowa z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Meteor

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie

Koszt: 15 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Warsztaty organizowane przez Świebodzińskie Równe Babki

Szacunkowy koszt: 3 830 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont i modernizacja świetlicy w Kupieninie

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic"

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego - Lubinicko

Koszt: 14 400 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekt na organizację warsztatów w pracowni 'BOTANICUM'.

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Przystosowanie pracowni 'BOTANICUM' do prowadzenia warsztatów twórczo-ekologicznych.

Koszt: 15 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Twórcze warsztaty i kursy

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont szatni sportowych na stadionie miejskim OSIR w Świebodzinie

Koszt: 15 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja pikniku rodzinnego w Grodziszczu

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup zabawek dla zwierząt na wybieg dla psów, stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej z nasadzeniami oraz montaż ogrodzenia przy ul. Słonecznej

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup wozu strażackiego i podwójnej huśtawki dla starszych dzieci na plac zabaw przy ul. Słonecznej w Świebodzinie

Koszt: 13 284 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Wielkanoc pod Ratuszem"

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury boisk piłkarskich w Świebodzinie (piłkochwyty, system automatycznego koszenia, wyposażenie w bramki)

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja rodzinnych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodziezy jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zimowy Festyn Morsów

Szacunkowy koszt: 9 900 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków

Koszt: 15 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Wiata rekreacyjna - "Borowianka"

Koszt: 15 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt