Wybrany do głosowania

1 Organizacja comiesięcznego spotkania "Fantastyczna sobota"

Rodzaj: Miękki

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Letni Piknik Rodzinny w Wilkowie 2020

Rodzaj: Miękki

Koszt: 5 500 zł

Wybrany do głosowania

4 Warsztaty organizowane przez Świebodzińskie Równe Babki

Rodzaj: Miękki

Koszt: 3 830 zł

Wybrany do głosowania

6 Projekt na organizację warsztatów w pracowni 'BOTANICUM'.

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Twórcze warsztaty i kursy

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Organizacja pikniku rodzinnego w Grodziszczu

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

9 "Wielkanoc pod Ratuszem"

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Wybrany do głosowania

12 Warsztaty dla orkiestrantów z koncertem dla mieszkańców.

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Zimowy Festyn Morsów

Rodzaj: Miękki

Koszt: 9 900 zł

Wybrany do głosowania

14 Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Rodzaj: Miękki

Koszt: 10 000 zł

Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Wybrany do głosowania

1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Zakup trybun na boisko sportowe w Jordanowie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Wybrany do głosowania

5 Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego - Lubinicko

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 14 400 zł

Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego

Wybrany do głosowania

6 Przystosowanie pracowni 'BOTANICUM' do prowadzenia warsztatów twórczo-ekologicznych.

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Remont szatni sportowych na stadionie miejskim OSIR w Świebodzinie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Doposażenie placu zabaw na Os. Kopernika

Rodzaj: Mały

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Doposażenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Wybrany do głosowania

12 Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Wybrany do głosowania

13 Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków - "Ogród spotkań"

Wybrany do głosowania

14 Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach w meble i sprzęt AGD

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudge... więcej »

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach.

Wybrany do głosowania

15 Wiata rekreacyjna - "Borowianka"

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wiata rekreacyjna z drewna - "Borowianka"

Wybrany do głosowania

16 Rozbudowa wiaty biesiadnej w Ługowie

Rodzaj: Mały

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Rozbudowa wiaty biesiadnej - powiększenie wiaty zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej.

Wybrany do głosowania

1 Budowa placu zabaw w Nowym Dworku

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Świetlica Glińsk, modernizacja dachu

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Remont dachu w świetlicy w Glińsku.

Wybrany do głosowania

3 Klub "Razem Rażniej"

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Remont i modernizacja świetlicy w Kupieninie

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Wybrany do głosowania

7 Remont świetlicy w Ługowie

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 97 000 zł

Remont świetlicy w Ługowie

Wybrany do głosowania

10 Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Rodzaj: Duży

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

×