Wybrany do realizacji

1 Organizacja comiesięcznego spotkania "Fantastyczna sobota"

Koszt po weryfikacji: 5 000 zł

Wybrany do głosowania

1 Budowa placu zabaw w Nowym Dworku

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Świetlica Glińsk, modernizacja dachu

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Remont dachu w świetlicy w Glińsku.

Wybrany do realizacji

1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

2 Zakup trybun na boisko sportowe w Jordanowie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Impreza rekreacyjno-sportowa z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Meteor

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Klub "Razem Rażniej"

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Doposażenie placu zabaw i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej w Gościkowie.

Koszt po weryfikacji: 65 700 zł

Wybrany do głosowania

3 Letni Piknik Rodzinny w Wilkowie 2020

Koszt: 5 500 zł

Wybrany do realizacji

4 Warsztaty organizowane przez Świebodzińskie Równe Babki

Koszt: 3 830 zł

Wybrany do realizacji

5 Remont i modernizacja świetlicy w Kupieninie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Wybrany do realizacji

5 "Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic"

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Wybrany do realizacji

5 Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego - Lubinicko

Koszt po weryfikacji: 14 400 zł

Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego

Wybrany do realizacji

6 Projekt na organizację warsztatów w pracowni 'BOTANICUM'.

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Przystosowanie pracowni 'BOTANICUM' do prowadzenia warsztatów twórczo-ekologicznych.

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Twórcze warsztaty i kursy

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Organizacja pikniku rodzinnego w Grodziszczu

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

9 "Wielkanoc pod Ratuszem"

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Remont świetlicy w Ługowie

Koszt po weryfikacji: 97 000 zł

Remont świetlicy w Ługowie

Wybrany do głosowania

10 Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Koszt: 10 000 zł

Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Wybrany do realizacji

8 Zakup zabawek dla zwierząt na wybieg dla psów, stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej z nasadzeniami oraz montaż ogrodzenia przy ul. Słonecznej

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Modernizacja infrastruktury boisk piłkarskich w Świebodzinie (piłkochwyty, system automatycznego koszenia, wyposażenie w bramki)

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Organizacja rodzinnych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodziezy jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

7 Remont szatni sportowych na stadionie miejskim OSIR w Świebodzinie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Zakup wozu strażackiego i podwójnej huśtawki dla starszych dzieci na plac zabaw przy ul. Słonecznej w Świebodzinie

Koszt po weryfikacji: 13 284 zł

Wybrany do głosowania

12 Warsztaty dla orkiestrantów z koncertem dla mieszkańców.

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

13 Zimowy Festyn Morsów

Koszt: 9 900 zł

Wybrany do głosowania

9 Doposażenie placu zabaw na Os. Kopernika

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Doposażenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Wybrany do głosowania

12 Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Wybrany do głosowania

14 Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Koszt: 10 000 zł

Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Wybrany do realizacji

13 Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków - "Ogród spotkań"

Wybrany do głosowania

14 Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach w meble i sprzęt AGD

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudge... więcej »

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach.

Wybrany do realizacji

15 Wiata rekreacyjna - "Borowianka"

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Wiata rekreacyjna z drewna - "Borowianka"

Wybrany do głosowania

16 Rozbudowa wiaty biesiadnej w Ługowie

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Rozbudowa wiaty biesiadnej - powiększenie wiaty zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej.

Wybrany do głosowania

10 Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Poprzedni projekt
Następny projekt