Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

9. Doposażenie placu zabaw na Os. Kopernika

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Remont świetlicy w Ługowie

Planowany koszt: 97 000 zł

Remont świetlicy w Ługowie

Wybrany do głosowania

10. Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Planowany koszt: 10 000 zł

Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Wybrany do realizacji

8. Zakup zabawek dla zwierząt na wybieg dla psów, stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej z nasadzeniami oraz montaż ogrodzenia przy ul. Słonecznej

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

9. Modernizacja infrastruktury boisk piłkarskich w Świebodzinie (piłkochwyty, system automatycznego koszenia, wyposażenie w bramki)

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

11. Organizacja rodzinnych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodziezy jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Remont szatni sportowych na stadionie miejskim OSIR w Świebodzinie

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Zakup wozu strażackiego i podwójnej huśtawki dla starszych dzieci na plac zabaw przy ul. Słonecznej w Świebodzinie

Planowany koszt: 13 284 zł

Wybrany do głosowania

12. Warsztaty dla orkiestrantów z koncertem dla mieszkańców.

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

13. Zimowy Festyn Morsów

Planowany koszt: 9 900 zł

Wybrany do realizacji

9. "Wielkanoc pod Ratuszem"

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Doposażenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

11. Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Planowany koszt: 15 000 zł

Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Wybrany do głosowania

12. Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Planowany koszt: 15 000 zł

Pomieszczenie magazynowe w Rzeczycy.

Wybrany do głosowania

14. Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Planowany koszt: 10 000 zł

Kulturalna Grupa Wycieczkowa - Rzeczyca

Wybrany do realizacji

13. Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków

Planowany koszt: 15 000 zł

Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków - "Ogród spotkań"

Wybrany do głosowania

14. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach w meble i sprzęt AGD

Planowany koszt: 15 000 zł

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudge... Czytaj więcej...

Celem zgłoszonego zadania jest zakup składanych stołów oraz krzeseł, a także lodówko-zamrażarki oraz kuchenki wolnostojącej do nowobudowanej Świetlicy Wiejskiej w Rudgerzowicach.

Wybrany do realizacji

15. Wiata rekreacyjna - "Borowianka"

Planowany koszt: 15 000 zł

Wiata rekreacyjna z drewna - "Borowianka"

Wybrany do głosowania

16. Rozbudowa wiaty biesiadnej w Ługowie

Planowany koszt: 15 000 zł

Rozbudowa wiaty biesiadnej - powiększenie wiaty zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej.

Wybrany do głosowania

10. Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Planowany koszt: 30 000 zł

Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Wybrany do realizacji

5. Remont i modernizacja świetlicy w Kupieninie

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Budowa placu zabaw w Nowym Dworku

Planowany koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Świetlica Glińsk, modernizacja dachu

Planowany koszt: 90 000 zł

Remont dachu w świetlicy w Glińsku.

Wybrany do realizacji

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Zakup trybun na boisko sportowe w Jordanowie

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Impreza rekreacyjno-sportowa z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Meteor

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Klub "Razem Rażniej"

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Doposażenie placu zabaw i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej w Gościkowie.

Planowany koszt: 65 700 zł

Wybrany do głosowania

3. Letni Piknik Rodzinny w Wilkowie 2020

Planowany koszt: 5 500 zł

Wybrany do realizacji

4. Warsztaty organizowane przez Świebodzińskie Równe Babki

Planowany koszt: 3 830 zł

Wybrany do realizacji

1. Organizacja comiesięcznego spotkania "Fantastyczna sobota"

Planowany koszt: 5 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Planowany koszt: 100 000 zł

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Wybrany do realizacji

5. "Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic"

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Wymiana ogrodzeń przy zbiornikach wodnych w Kupieninie

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Planowany koszt: 10 000 zł

Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Wybrany do realizacji

5. Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego - Lubinicko

Planowany koszt: 14 400 zł

Zakup kosiarki traktorowej do pielęgnacji boiska sportowego

Wybrany do realizacji

6. Projekt na organizację warsztatów w pracowni 'BOTANICUM'.

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Przystosowanie pracowni 'BOTANICUM' do prowadzenia warsztatów twórczo-ekologicznych.

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Twórcze warsztaty i kursy

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Organizacja pikniku rodzinnego w Grodziszczu

Planowany koszt: 10 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie