Budżet Obywatelski Gminy Świebodzin na rok 2020.

Wtorek, 10 września 2019

Przypominam, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1836) do 15 września 2019 r. mieszkańcy Gminy Świebodzin mogą składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego – edycja 2020.


Uwaga!
Jeśli chcesz mieć wpływ na to co zrobimy w ramach Budżetu Obywatelskiego, złóż projekt zadania najpóźniej do 15 września br. Tym razem do rozdysponowania jest 645.350 złotych. Po raz pierwszy można składać projekty elektronicznie – www.swiebodzin.budzet-obywatelski.orgPowrót