Nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych

Wtorek, 15 września 2020

Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje pozarządowe działające na terenie Gminy Świebodzin.

Zespół pełni funkcje weryfikujące i doradcze przy Burmistrzu Świebodzina w zakresie Budżetu Obywatelskiego.

Udział w pracach Zespołu Weryfikującego jest nieodpłatny. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,

- nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia można składać do 24 września 2020 roku (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 22. Propozycje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich – pok. nr 68, tel. 68 4750 924.


Powrót