Świebodzin - Budżet Obywatelski 2020 - Spot

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Od 1 sierpnia do 15 września br. mieszkańcy Gminy Świebodzin mogą składać propozycje projektów do realizacji w ramach edycji budżetu obywatelskiego na rok 2020. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel wyniesie 645 350 zł.,  w tym:

  • 419 478,00 zł na zadania inwestycyjne tzw. duże, których koszt jest wyższy niż 15.000 zł, ale nie przekracza 100.000 zł
  • 129 070,00 zł na zadania inwestycyjne tzw. małe, których koszt nie przekracza 15.000 zł, 
  • 96 802,00 zł na projekty miękkie, przy czym pod pojęciem projektu miękkiego rozumie się zadania nieinwestycyjne, wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których koszt nie przekracza 10 tys. zł.

Zachęcamy bardzo do składania propozycji  poprzez dedykowaną stronę dla BO- swiebodzin.budzet-obywatelski.org.  Zgłoszeń można dokonywać także tak jak w poprzednich latach:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”.
  • elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub pliku podpisanego elektronicznie na adres email:budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin może zgłosić każdy mieszkaniec stale zamieszkały na terenie Gminy Świebodzin.


Powrót