zadanie nr 1

1. Budowa placu zabaw w Nowym Dworku


Lokalizacja

Nowy Dworek, działka numer 320

Opis zadania

Projekt ma na celu utworzenie nowego placu zabaw w Nowym Dworku. Obecnie plac znajduje się na obszarze, który przynależy do świetlicy wiejskiej. Jest  on słabo wyposażony, a dodatkowo, w sytuacjach, kiedy świetlica jest wynajmowana na różne okazje, korzystanie z placu staje się problematyczne zarówno dla wynajmujących jak i dla dzieci.
Pomyślność tego projektu zapewni najmłodszym mieszkańcom Nowego Dworku bezpieczne i ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim dostępność w każdym momencie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu37 000 zł
2Dokumentacja projektowa placu zabaw12 000 zł
3Plac zabaw - lokomotywa z wagonem10 000 zł
4Ławka 800 zł
5Ogrodzenie 550 zł
6Koszty Inspektora Nadzoru, koszty wykonania potrzebnej dokumentacji, koszty map geodezyjnych9 650 zł
Łącznie: 70 000 zł