zadanie nr 2

2. Świetlica Glińsk, modernizacja dachu


Lokalizacja

Glińsk 80/A
Nr ewid. 192 (Świetlica, obiekt gminny)

Skrócony opis

Remont dachu w świetlicy w Glińsku.

Opis zadania

Obiekt jest jednym z największych w gminie Świebodzin. Szacuje się na stuletni wiek. Poszycie dachowe ostatnio było gruntownie modernizowane w 1977r. Na dzień dzisiejszy wymaga gruntownego remontu z powodu nieszczelności oraz dużych ubytków dachówki. Dotychczasowe naprawy nie zdają rezultatu. W skutku zalewane są sufity z sali głównej, spadające dachówki zagrażają przechodniom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa5 000 zł
2Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze15 000 zł
3Układanie izolacji15 000 zł
4Ułożenie dachówki - karpiówki30 000 zł
5Rozbiórka i ponowny montaż rynien10 000 zł
6Obróbki blacharskie10 000 zł
7Demontaż i montaż odgromienia3 000 zł
8Nadzór inwestorki 2 000 zł
Łącznie: 90 000 zł