zadanie nr 1

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie


Lokalizacja

Gościkowo, nr działki 307/6 (przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i siłowni zewnętrznej)

Opis zadania

Opis zadania:
Budowa wiaty rekreacyjnej w Gościkowie o wymiarach 4mx8m (powierzchnia zabudowy 32m2). Konstrukcja na słupach o przekroju 100x100mm, wysokość 2,10m, płatwie 135x115mm, krokwie 115x55mm. Konstrukcja z drewna litowego. Dach dwuspadowy pokryty gontem. Bez podłoża (podłoże zostaje bez zmian-trawa).

Potrzeba:
Wiata ma służyć jako miejsce gdzie podczas imprez rekreacyjnych i integracyjnych zarówno sołeckich jak i szkolnych będzie można ustawić stoły, ławki/krzesła. Ma służyć jako zadaszenie chroniące przed deszczem zamiast namiotu. Namiot nie spełnia oczekiwanych funkcji, jest niepraktyczny, wymaga zaangażowania wielu osób przy rozłożeniu i złożeniu, musi być odpowiednio przechowywany, podczas wiatrów dochodzi do zniszczenia/połamania.

Efekty zadania:
Budowa wiaty rekreacyjnej przyczyni się do uatrakcyjnienia miejscowości Gościkowo, zwiększenia integracji wśród mieszkańców wsi, którzy bez względu na warunki atmosferyczne będą mogli się tam spotykać, organizować wspólne imprezy integracyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców. Na pewno każda lokalna impreza typu: dożynki, dzień dziecka, dzień seniora będą łatwiejsze do zorganizowania i bardziej atrakcyjne mając we wsi taką wiatę rekreacyjną. Budowa wiaty spowoduje zmniejszenie kosztów zakupu np. namiotów, które często przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych ulegają zniszczeniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1słupy drewniane 8szt.4 000 zł
2wieźba dachowa7 000 zł
3dach-pokrycie4 000 zł
Łącznie: 15 000 zł