zadanie nr 2

2. Zakup trybun na boisko sportowe w Jordanowie


Lokalizacja

Jordanowo, nr działki 751, 332/1

Opis zadania

Opis zadania:
W ramach budżet obywatelskiego planuje się zakupić trybuny sportowe 2-rzędowe, 24-miejsca x 2 sztuki, łącznie 48miejsc siedzących. Trybuny zostaną zamontowane na boisku sportowym w Jordanowie na potrzeby Klubu Sportowego Meteor Jordanowo.

Potrzeba:
Aktualnie na boisku sportowym znajdują się stare, zdewastowane ławki, nienadające się do użytku oraz stwarzające zagrożenie dla widzów miejscowych i przyjezdnych. Koniecznym jest zakup trybun sportowych w celu poprawy bezpieczeństwa na boisku.

Efekty:
Zakup trybun przyczyni się do uatrakcyjnienia boiska sportowego, a przy tym zwiększenia frekwencji na odbywających się zawodach sportowych. Ponadto rodziny z dziećmi bezpieczniej będą mogły oglądać/brać udział w zawodach sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1trybuna 2-rzędowa, 24-miejsca, 2szt.14 996,16 zł