zadanie nr 4

4. Doposażenie placu zabaw i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej w Gościkowie.


Lokalizacja

Gościkowo 9, 66-200 Świebodzin
Nr ewidencyjny działki: 32/4

Opis zadania

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie jest nie tylko częścią placówki oświatowej, ale także centrum spotkań i zabaw dzieci z Gościkowa i Jordanowa. Korzysta z niego codziennie wiele osób. W sezonie letnim, ale także wiosną i jesienią kompleks cieszy się dużym zainteresowaniem. W  pierwszym semestrze uczniowie placówki chętnie spędzają czas na boisku, tam też odbywają się lekcje wychowania fizycznego, oraz zajęcia pozalekcyjne. Budowa boiska do siatkówki plażowej pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, ale też zapoznać uczniów ze sportami, których uprawianie nie jest możliwe na obecnej bazie sportowej. Uczniowie mogliby uczyć się gry w siatkówkę plażową, oraz piłkę ręczną plażową, jak również piłkę nożną plażową. Boisko pełniłoby obiekt wielofunkcyjny.
Ponadto dotychczasowe obserwacje pozwalają stwierdzić, że jeden stół do tenisa stołowego, który znajduje się obecnie na boisku szkolnym,nie jest w stanie w pełni sprostować zainteresowaniu uczniów, którzy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych grają w tenisa na każdej przerwie, a także po lekcjach. Dzięki kolejnym inwestycjom boisko szkolne stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a nauczycielom wychowania fizycznego pozwoli urozmaicić lekcje, tym samym jest duże prawdopodobieństwo, że zaangażowanie uczniów w lekcje będzie coraz większe. Wskazane jest również, aby na etapie szkoły podstawowej uczniowie poznawali jak najwięcej dyscyplin sportowych, co pozwoli na większą aktywizację do aktywnego ruchu. Zaoferowane zajęcia zwiększą rozwój motoryczny uczniów, ale też dadzą dzieciom i młodzieży  szansę sprawdzić swoje możliwości w różnych sportach i zarazem pozwoli absolwentom SP Gościkowo rywalizować na równi z uczniami z większych ośrodków. Dzięki poszerzeniu bazy sportowej w Gościkowie możliwe będzie także przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Niwelacja terenu.800 zł
2Zebranie warstwy humusu.1 200 zł
3Wywóz i utylizacja humusu1 000 zł
4Ustabilizowanie podłoża pospółką ( 5cm ).2 400 zł
5Rozłożenie geowłókniny na powierzchni boiska.1 500 zł
6Okrawężnikowanie boiska ( 6 x 20 x 100 cm ).1 800 zł
7Rozłożenie warstwy piasku ( 35 cm ).7 000 zł
8Ogrodzenie boiska wys. 3m ( słup 4m 50 x 50 x 0,2, siatka ogrodzeniowa oczko 4 x 4 cm drut 3,6 w oplecie PCV, bramka wejściowa 120 x 200 cm ).8 500 zł
9Wyposażenie boiska ( słupki, siatka, linie, grabie - 2 szt.,)4 000 zł
10Plandeka do przykrywania boiska1 500 zł
11Dokumentacja projektowa8 000 zł
12Stół do tenisa stołowego betonowy do osadzenia w podłożu - 2szt.10 000 zł
13Okrągły stół do tenisa stołowego8 000 zł
14Betonowy stół do gry w piłkarzyki7 000 zł
15Montaż stołów3 000 zł
Łącznie: 65 700 zł