zadanie nr 6

6. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku


Lokalizacja

Istniejący plac zabaw obok świetlicy wiejskiej Kępsko.

Skrócony opis

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kępsku

Opis zadania

Projekt zakłada rozbudowę i doposażenie placu zabaw dla dzieci i stworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dorosłych tzw. siłownia zewnętrzna. Doposażenie placu i siłowni przyczynią się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Wpłynie to na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne. Proponowany projekt będzie służył zarówno dzieciom i dorosłym. Będzie to główne centrum spotkań mieszkańców wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Doposażenie placu zabaw23 074,80 zł
2Siłownia zewnętrzna38 437,50 zł
3Mała architektura (wiata, ławki)24 317,10 zł
4Koszty dokumentacji projektowej, map geodezyjnych, inspektora nadzoru, koszty związane z ogrodzeniem14 150 zł
Łącznie: 99 979,40 zł