zadanie nr 5

5. "Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic"


Lokalizacja

Muzeum Regionalne w Świebodzinie, plac Jana Pawła II 1, 66-200 Świebodzin

Opis zadania

Projekt "Młodzi grają u siebie. Koncerty młodych artystów ze Świebodzina i okolic" realizowany będzie przez Fundację Rozwoju przez Kulturę i Sztukę "Przeciw temu czasowi", działającą od roku 2015 na terenie Świebodzina. Celem statutowym Fundacji jest rozwijanie talentów i umiejętności artystycznych młodych ludzi, organizowanie imprez kulturalnych (koncerty spektakle, warsztaty wernisaże) i propagowanie kultury i sztuki.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, z którym Fundacja współpracuje od 2 lat przy organizowaniu koncertów. Na projekt złoży się cykl 9 koncertów młodych artystów ( 19- 26 lat)  związanych ze Świebodzinem ( Beata Kardasz, Kinga Taront, Klaudia Ripa, Konrad Bebiołka, Jakub Dumanowski, Alicja Grochowina, Aleksandra Fliger, Ewa Powel, Dominik Fijałkowski). Będą to studenci i absolwenci uczelni artystycznych we Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Gdańsku, studenci występujący w różnych formacjach muzycznych i wokalnych, zdolni amatorzy zajmujący się muzyką i koncertujący.

Bezpłatne, otwarte dla publiczności koncerty odbywać się będą w sali użyczonej przez Muzeum Regionalne w Świebodzinie, z profesjonalnym nagłośnieniem; ich adresatem będzie lokalna społeczność (ok.50 osób na każdym występie). Koncerty będą odbywać się od lutego 2020 roku do listopada 2020 roku ( średnio jeden w miesiącu).

Dla wielu z młodych artystów wywodzących się ze Świebodzina i okolic, absolwentów tutejszych szkół, będzie to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów - tym razem już w sposób profesjonalny. Wielu z nich lokalna społeczność mogła kiedyś oklaskiwać podczas spektakli muzycznych Szkolnego Teatru Musicalowego "Zespół", występów w szkole muzycznej, koncertów z okazji Dni Świebodzina i innych imprez okolicznościowych. Wtedy byli jeszcze dziećmi lub ludźmi bardzo młodymi, stojącymi u progu wyborów życiowych. Dzisiaj to dorośli ludzie, którzy swoje życie w mniejszym lub większym stopniu, zawodowo lub amatorsko, postanowili związać z muzyką. Chcemy pokazać, jakie zmiany w nich zaszły, jak bardzo się rozwinęli, jak wiele się nauczyli. Jednocześnie chcemy zorganizować im często pierwsze na artystycznej drodze solowe recitale- "u siebie", w mieście, z którego się wywodzą. Będzie to dla nich pozytywne wzmocnienie, zachęta do dalszej pracy, a jednocześnie nasz wyraz akceptacji, solidarności i lokalnej dumy z osiągnięć młodych ludzi. Jesteśmy przekonane, że te koncerty będą dla nich ważnym wydarzeniem i wzmocnieniem, a dla nas- mieszkańców Świebodzina i okolic- doskonałym pretekstem do spotkania z kulturą, uzupełnieniem ofert kulturalnej miasta oraz "osowjeniem" muzeum, jako przestrzeni przyjaznej i sprzyjającej różnym inicjatywom lokalnym.

W ten sposób stworzymy cykl imprez integrujących społeczność lokalną, umożliwjających udział w kulturze, ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Dla młodszych świebodzinian- uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkanie z ich starszymi kolegami, realizującymi swoje marzenia i rozwijającymi talenty artystyczne, będzie motywacją do pracy nad sobą oraz pokaże im, że pochodzenie z małej miejscowości w żaden sposób nie przeszkadza w osiągnięciu celu. Jednocześnie chcemy utrwalić wśród mieszkańców miasta przekonanie, że Muzeum Regionalne jest miejscem przyjaznym, otwartym i dostępnym dla każdego, miejscem spotkań i ciekawych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że takie koncerty staną się naszą lokalną tradycją.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nagłośnienie 9 koncertów - 9x 401 zł3 609 zł
2wynagrodzenie dla wykonawców (umowa o dzieło) 9x 444zł3 996 zł
3wynagrodzenie dla koordynatora z ramienia muzeum (umowa zlecenie)668 zł
4wynagrodzenie dla koordynatora z ramienia fundacji (umowa zlecenie)668 zł
5koszty praw autorskich- umowy licencyjne ZAiKS 9x101zł909 zł
6organizacja koncertów- druk plakatów, zakup baterii do mikrofonów itp.150 zł
Łącznie: 10 000 zł