zadanie nr 4

4. Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie


Lokalizacja

Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Plac Jana Pawła II 1
66-200 Świebodzin

Skrócony opis

Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Opis zadania

Zadanie polega na zakupie do zbiorów Muzeum Regionalnego unikalnego, bardzo cennego obrazu z widokiem dawnej zabudowy rynku w Świebodzinie z charakterystycznymi domami podcieniowymi oraz pełną życia sceną targu z licznymi straganami i postaciami, Obraz pokazuje kwartał zabudowy zniszczony w wyniku II wojny światowej, zabudowany w późniejszym okresie blokami z wielkiej płyty.
Autorem płótna jest znany i ceniony malarz Robert Balcke (1880-1945), którego biogram zamieściły przedwojenne leksykony sztuki niemieckiej. Artysta urodzony w Świebodzinie, kształcił się na akademiach sztuki w Berlinie i Dusseldorfie, przez pewien czas prowadził pracownię malarską w rodzinnym mieście, malował portrety, pejzaże i widoki miasta. Muzeum posiada kilka obrazów artysty z tematami świebodzińskimi. Ze względu na niezwykle cenny walor ikonograficzny są one prezentowane na wystawie stałej.
Obraz "Rynek z podcieniami w Świebodzinie" z 1910 r. obecnie jest własnością Muzeum im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu i znajduje się w czasowym depozycie świebodzińskiego muzeum. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na sprzedaż obrazu do zbiorów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie ze względu na ściśle lokalną tematykę dzieła. Środki uzyskane ze sprzedaży międzyrzeckie muzeum przeznaczy na działalność zgodną z własnym statutem. Cena została ustalona na podstawie rangi dzieła i aktualnych cen aukcyjnych walorów tego artysty.
Obraz eksponowany będzie na wystawie stałej, znacząco zwiększy jej atrakcyjność, unaoczni zwiedzającym historię i zmiany architektoniczne naszego miasta, a także podniesie wartość i rangę zbiorów świebodzińskiego muzeum; będzie również wykorzystywany w celach promocyjnych placówki oraz miasta. Mieszkańcy Gminy Świebodzin będą mogli oglądać obraz bezpłatnie w ramach piątkowego wstępu wolnego do muzeum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup obrazu Roberta Balcke "Rynek z podcieniami w Świebodzinie", 1910, olej, płótno10 000 zł