zadanie nr 9

9. "Wielkanoc pod Ratuszem"


Lokalizacja

Świebodzin, Plac Jana Pawła II
Miejscem organizowania "Wielkanocy pod Ratuszem" jest plac wokół Ratusza miejskiego.

Opis zadania

„Wielkanoc  pod Ratuszem”  

Celem projektu jest przygotowanie Wielkanocy  dla osób z terenu gminy Świebodzin.
"Wielkanoc pod Ratuszem" ma na celu integrację rodzin i osób samotnych ze społeczeństwem oraz uwrażliwienie mieszkańców gminy na drugiego: chorego, samotnego, niepełnosprawnego człowieka żyjącego obok nas, samotnie i ubogo spędzających czas świąt . Spotkanie ma utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej. Wielkanoc ma również na celu integrację międzypokoleniową i kultywowanie tradycji poprzez przy wspólne biesiadowanie. U uczestników 'Wielkanocy pod Ratuszem" zmniejszy się uczucie osamotnienia a co za tym idzie wzrośnie ich poczucie własnej wartości.
Dla mieszkańców biorących udział we wspólnej Wielkanocy będą przygotowane potrawy , część artystyczna a dla najmłodszych będą zabawy .
W naszym mieście w roku 2019 była zorganizowana "Wielkanoc pod Ratuszem" i cieszyła się aprobatą mieszkańców gminy oraz władz Miasta Świebodzin. Wydano wówczas prawie 700 porcji potraw. Przybyło dużo rodzin i osób samotnych , które wspólnie biesiadowały. Spędzenie wspólnie święta Wielkanocnego zintegrowało mieszkańców naszej gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubezpieczenie imprezy210 zł
2Materiały promocyjne: art. biurowe, plakaty, ulotki, inne700 zł
3Organizacja imprezy: art. spożywcze, wyposażenie, art. przemysłowe, inne8 440 zł
4Paliwo, delegacje650 zł
Łącznie: 10 000 zł