zadanie nr 10

10. Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki


Lokalizacja

Podczas festynu mieszkańcy mają możliwość spotkania się oraz wymiany poglądów na temat głównych problemów występujących w naszym mieście. Podejmowane działania na rzecz wspierania rodziny kształtują prawidłowe postawy opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci, aktywizują rodziców w przedsięwzięcia służące szkole i społeczności, promują szkołę w środowisku lokalnym, angażują dzieci i ich rodziców w wykonanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska, rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci, zacieśniają więzi emocjonalne rodziców ze swoimi dziećmi poprzez atrakcyjne spędzanie czasu, wzmacniają pozytywne relacje pomiędzy uczniami, ich rodzinami a szkołą. Na kilka miesięcy przed festynem kierujemy pisma z prośbą do sponsorów, instytucji, przyjaciół naszej szkoły z zaproszeniem na imprezę i o wsparcie finansowe i rzeczowe. żadne pismo nie pozostaje bez odpowiedzi. Jako organizatorzy pragniemy, aby każdy kolejny festyn był jeszcze atrakcyjniejszy od poprzedniego. Mając kilkuletnie doświadczenie organizacyjne, uważamy, że dofinansowanie z budżetu obywatelskiego jest w stanie zagwarantować nie tylko wyższy poziom atrakcji, ale również zwiększy jego bezpieczeństwo. Większość środków zebranych z festynu pokrywa opłacenie wynajętych atrakcji i sceny oraz żywności. Pozostałą kwotę przeznaczymy na potrzeby szkoły.

Miejsce realizacji zadania - Świebodzin, Park Chopina 1

Skrócony opis

Organizacja Rodzinnego Festynu Dwójki

Opis zadania

Od pięciu lat tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie jest organizowany w czerwcu Rodzinny Festyn Dwójki. Najważniejszym celem festynu jest promocja szkoły oraz integracja uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Celami towarzyszącymi jest kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, propagowanie zdrowego stylu życia, tworzenie emocjonalnej więzi między rodzinami, zachęcanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Festyn ma za zadanie również aktywizację dzieci i dorosłych poprzez uczestnictwo w wolontariacie. Jest to jednodniowa forma rekreacji dzieci, młodzieży, osób samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin z naszej okolicy. Powyższe  cele staramy się uzyskiwać poprzez umożliwienie czynnej rekreacji, zachęcanie do udziału w konkursach wiedzy, konkursach sprawnościowych i zawodach sportowych oraz zachęcanie do współudziału w przeprowadzaniu poszczególnych konkursów i zawodów.  Organizatorem wydarzenia jest Rada Rodziców SP2, a w realizację czynnie włącza się dyrektor szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Również uczniowie mają do wykonania swoje zadania. Każdy z wymienionych angażuje się dobrowolnie, bez przymusu i chętnie wspiera całe przedsięwzięcie. Program festynu obejmuje wiele atrakcji, część z nich jest dla uczniów naszej szkoły bezpłatna. Są to m.in. dmuchany plac zabaw, kule wodne, trampolina, przejażdżka na kucyku, rowerowy tor przeszkód, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, wykonanie biżuterii, zabawy z balonami, pokazy Policji i Straży Pożarnej, nauka pierwszej pomocy prowadzona przy udziale ratowników medycznych. Jednocześnie na przygotowanej scenie z nagłośnieniem mają miejsce konkursy, quizy, pokazy sztuki walki, popisy taneczne i wokalne nie tylko uczniów szkoły, ale również innych instytucji działających w naszym mieście, które chętnie przyjmują zaproszenia. Na boisku szkolnym odbywają się rozgrywki sportowe: mecz piłki nożnej rodzice kontra nauczyciele, mecz unihokeja panie kontra panowie, przeciąganie liny, rozgrywki szachowe z mistrzem. Licznie zgromadzonym gościom czas umilają występy Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, której szeregi zasilają uczniowie naszej placówki, a także jej absolwenci. Festyn odbywa się w niedzielę i szkoła jest otwarta. W klasach nauczyciele przygotowują atrakcje związane z nauczanymi przedmiotami, w których udział biorą dzieci z rodzicami. Każdorazowo staramy się przygotować atrakcje dla głodnych i spragnionych. Są to: grochówka dyrektora, kiełbasa z grilla, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, hot dogi, hamburgery, a także słodkości domowe wypiekane przez rodziców oraz lody i napoje. I tu również uczniowie mają zapewniony bezpłatny poczęstunek. W pobliżu stoisk z jedzeniem ustawiamy ławki z krzesłami, , aby można było w spokoju posilić się i na chwilę odpocząć. Przez cały czas trwania festynu sprzedajemy cegiełki, do których przypisana jest cała masa fantów. Punktem kulminacyjnym tego dnia jest losowanie nagród, a na zakończenie zabawa taneczna. Każdego roku Rodzinny Festyn Dwójki cieszy się sporym zainteresowaniem, z roku na roku uczestników przybywa. Jest imprezą zorganizowaną nie tylko dla dzieci z naszej szkoły. Zapraszamy do udziału w niej także uczniów szkól oraz mieszkańców Świebodzina poprzez przygotowane wcześniej plakaty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wnajem sceny4 000 zł
2Wynajęcie dmuchanego placu zabaw4 000 zł
3Namioty1 000 zł
4Oprawa muzyczna1 000 zł
Łącznie: 10 000 zł