zadanie nr 12

12. Warsztaty dla orkiestrantów z koncertem dla mieszkańców.


Lokalizacja

Świebodzin, ul. Piłsudskiego 39/41

Opis zadania

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla muzyków ze Świebodzińskiej Orkiestry Dętej oraz z zaprzyjaźnionej Grodziskiej Orkiestry Dętej z instruktorami z Grodziska Wlkp. oraz z Poznania. Warsztaty obejmować będą dodatkowe zajęcia z instrumentów perkusyjnych, trąbki, puzonu, lekcje dla saksofonistów, klarnecistów oraz dla grupy choreograficznej.

Planowanym efektem warsztatów będzie przeprowadzenie koncertu dla mieszkańców, który odbędzie się w Świebodzińskim Domu Kultury z repertuarem świąteczno-noworocznym. Stałym efektem będzie wymiana doświadczeń oraz możliwość rozwoju muzyków ze Świebodzina i z Grodziska po przeprowadzonych zajęciach z instruktorami z innych ośrodków muzycznych, pozwalająca przy tym zyskać kolejne bodźce i poznać metody nauczania innych instruktorów.

W ramach planowanych wydatków, związanych z przeprowadzeniem warsztatów, ustalono koszty: przyjazdu instruktorów oraz orkiestrantów z Grodziska i Poznania do Świebodzina (550 zł), wynagrodzenie instruktorów (6 x 950 zł = 5.700 zł), koszty wyżywienia (50 x 25 zł = 1.250 zł) i pamiątkowe koszulki (50 x 50 zł = 2.500 zł). Łączny koszt warsztatów zakończonych koncertem wynosi 10.000 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przyjazd instruktorów oraz orkiestrantów z Grodziska i Poznania do Świebodzina550 zł
2wynagrodzenie dla 6 instruktorów 5 700 zł
3koszty wyżywienia dla 50 osób 1 250 zł
4pamiątkowe koszulki dla 50 osób2 500 zł
Łącznie: 10 000 zł