zadanie nr 11

11. Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.


Lokalizacja

Świebodzin, ul. J. Piłsudskiego 39/41

Skrócony opis

Zakup instrumentów dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury.

Opis zadania

Celem projektu jest zakup zestaw instrumentów (puzon suwakowy, flet poprzeczny, flet piccolo) o łącznej wartości 15.000 zł. Zakupiony sprzęt przyczyni się do efektywniejszych występów na rzecz mieszkańców Świebodzina oraz gmin partnerskich. Świebodzińska Orkiestra Dęta jest jednostką działającą przy Świebodzińskim Domu Kultury. Rokrocznie występuje kilkadziesiąt razy w kraju i za granicą, uświetniając najróżniejsze uroczystości, festyny i imprezy okolicznościowe. Swoim zaangażowaniem członkowie Orkiestry starają się odpowiednio prezentować i stanowić wizytówkę Świebodzina. Dla poprawnego sposobu wykonywania utworów orz ciągłego rozwoju niezbędne jest jednak dążenie do korzystania z coraz to nowszego i lepszego sprzętu, który niestety nadal w wielu przypadkach jest przestarzały, a jego funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia. Orkiestra w głównej mierze skupia dzieci i młodzież z Gminy Świebodzin. Łącznie z osobami uczącymi się jest to liczba 40 osób, które grają na instrumentach oraz tańczą w grupie choreograficznej. Wymiana starych, nierzadko kilkudziesięcioletnich instrumentów na nowe, o których mowa w niniejszym wniosku, z pewnością  przyczyniłaby się do poprawy jakości gry, ułatwiła pracę muzykom i tym samym przełożyła na sympatyczniejsze postrzeganie całego zespołu przez jego odbiorców. Efekt byłby zatem długofalowy. Zakwalifikowanie się do grona beneficjentów Budżetu Obywatelskiego w istotny sposób wpłynęłoby zatem na rozwój Orkiestry i lepsze jej postrzeganie przez publiczność, dla której młodzi muzycy ze Świebodzina zawsze starają się wykrzesać z siebie to co najlepsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw instrumentów15 000 zł