zadanie nr 13

13. Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków


Lokalizacja

Świebodzin, ul. Zachodnia, nr ewidencyjny działki 195/110 (część działki należąca do SP7)

Skrócony opis

Budowa drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem jako miejsca tworzenia wspólnoty międzypokoleniowej uczniów SP7, mieszkańców Oś. Widok i Żaków - "Ogród spotkań"

Opis zadania

Zadanie polega na wybudowaniu drewnianej sceny z żaglowym zadaszeniem oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych w "Ogrodzie spotkań" na działce między boiskiem Orlik a budynkiem SP7. "Ogród spotkań" to projekt, którego realizacja składa się z kilku elementów składowych, m.in. budowy sceny, utworzenia obszaru trawiastego, na którym będzie można ustawić leżaki, rozkładać koce niezbędne podczas organizowanych imprez, zielnika i łąki kwiecistej oraz murku z drewnianymi siedziskami i oparciami (pełniących rolę widowni), wewnątrz których będzie miejsce na "schronisko dla książek". W "Ogrodzie spotkań" znajdzie się również miejsce dla domków dla owadów, karmników dla ptaków i budek lęgowych. Większość z tych przedsięwzięć zgłoszona została do realizacji w ramach projektu Orlen "Moje miejsce na ziemi". "Ogród spotkań" wychodzi naprzeciw potrzebie zintegrowania społeczności szkoły z mieszkańcami osiedli sąsiadujących z placówką. Wydaje się, że zaplanowane działania mogą spełnić oczekiwania mieszkańców osiedle i jednocześnie wesprą edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, która będzie miała możliwość uczyć się szacunku do starszych ludzi, historii państwa, patriotyzmu poza szkolną ławką. Na wybudowanej scenie planuje się organizację różnych imprez z udziałem dzieci, młodzieży i mieszkańców Osiedle Widok, Żaków oraz innych mieszkańców miasta, np.: "Koncert pieśni patriotycznych", "Inscenizacja Bitwy Warszawskiej", "Gawędy świebodzińskie", "Dzień rodziny". Efektem realizacji zadania będzie m.in. podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców Osiedle Widok, ożywienie przestrzeni publicznej a przede wszystkim będzie to miejsce sprzyjające kreatywności, otwartości na działania twórcze oraz po prostu atrakcyjne i przyjemne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu sceny500 zł
2Membranowe (żaglowe) zadaszenie (zakup i montaż)1 500 zł
3Budowa sceny - zakup drewna oraż montaż sceny13 000 zł
Łącznie: 15 000 zł