zadanie nr 16

16. Rozbudowa wiaty biesiadnej w Ługowie


Lokalizacja

Ługów, działka nr 246/1

Skrócony opis

Rozbudowa wiaty biesiadnej - powiększenie wiaty zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej.

Opis zadania

W budżecie obywatelskim w ramach zadania małego na rok 2019 wykonana zostanie wiata biesiadna o wymiarach 5 na 5 m z możliwością rozbudowy. Rozbudowa pozwoli ukończyć zaplanowaną docelowo wiatę o wymiarach 5 na 10 m, która w przyszłości będzie służyła mieszkańcom w spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu, jednocześnie odciąży w znacznym stopniu wykorzystanie świetlicy z powodu lokalizacji obok Sali.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Drewniana wiata Dallas10 600 zł
2Deskowanie dachu, obicie desek gontem3 000 zł
3Kotwy montażowe380 zł
4Rynny PCV1 020 zł
Łącznie: 15 000 zł