zadanie nr 16

16. Rozbudowa wiaty biesiadnej w Ługowie


Lokalizacja

Ługów, działka nr 246/1

Skrócony opis

Rozbudowa wiaty biesiadnej - powiększenie wiaty zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej.

Opis zadania

W budżecie obywatelskim w ramach zadania małego na rok 2019 wykonana zostanie wiata biesiadna o wymiarach  5 na 5 m z możliwością rozbudowy. Rozbudowa pozwoli ukończyć zaplanowaną docelowo wiatę o wymiarach 5 na 10 m, która w przyszłości będzie służyła mieszkańcom w spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu, jednocześnie odciąży w znacznym stopniu wykorzystanie świetlicy z powodu lokalizacji obok Sali.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drewniana wiata Dallas10 600 zł
2Deskowanie dachu, obicie desek gontem3 000 zł
3Kotwy montażowe380 zł
4Rynny PCV1 020 zł
Łącznie: 15 000 zł