zadanie nr 10

10. Remont Pomnika Nekropolii Kresowych


Lokalizacja

Cmentarz Komunalny w Świebodzinie

Skrócony opis

Remont Pomnika Nekropolii Kresowych

Opis zadania

Pomnik Nekropolii Kresowych wymaga remontu. Usterki w konstrukcji pomnika stanowią zagrożenie dla jego wytrzymałości. Naprawy wymaga cała konstrukcja, Jest to jedyna taka konstrukcja, taki pomnik w tej części Polski. Był wielokrotnie podziwiany przez przyjezdnych, fotografowany, opisywany i pokazywany w mediach. Może być jedną z wizytówek miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakupa materiałów i naprawa28 000 zł
2Zabezpieczenie konstrukcji2 000 zł
Łącznie: 30 000 zł