zadanie nr 2

2. Młodzi tworzą muzeum. Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w Muzeum Regionalnym.


Lokalizacja

Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1, 66-200 Świebodzin

Plac Jana Pawła II (rynek)

Skrócony opis

Wakacyjne warsztaty artystyczne inspirowane historią Świebodzina dla dzieci i młodzieży (7-14 lat) realizowane przez Fundację "Przeciw temu czasowi" i Muzeum Regionalne w Świebodzinie w 2 tygodniowych cyklach - "Tak, jak malował pan Balcke" i "Śladem świebodzińskiego sukiennika", zakończone wernisażem i prezentacją prac w przestrzeni publicznej (budynek lub wnętrza Muzeum albo Plac Jana Pawła II)

Opis zadania

Warsztaty artystyczne "Młodzi tworzą (w) muzeum" adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat (10-15 osób w grupie). Odbędą się w Muzeum Regionalnym i w przestrzeni miejskiej (rynek) w wakacje, w dwóch cyklach tygodniowych:
1. "Tak, jak malował pan Balcke" - lipiec, 6 dni  (poniedziałek - sobota)
- podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z twórczością Roberta Balcke, malarza Świebodzina (krótkie wprowadzenie przygotowane przez pracownika Muzeum), a później w trakcie warsztatów plastycznych (malarskich) stworzą prace inspirowane jego twórczością. Podsumowaniem warsztatów będą "żywe obrazy" - inscenizacja wybranych dzieł malarza uwieczniona podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej (sobota). Wprowadzenie oraz warsztaty i przygotowania do sesji odbywać się będą w muzeum, zbieranie materiału i inspiracji do prac oraz "żywe obrazy" - w wybranych punktach miasta.

2. "Śladem świebodzińskiego sukiennika - sierpień 5 dni (poniedziałek - piątek)
- podczas zajęć uczestnicy poznają historię sukiennictwa świebodzińskiego (krótkie wprowadzenie przygotowane przez pracownika Muzeum), a w trakcie warsztatów stworzą wielkoformatowe prace inspirowane tkaniną. Wprowadzenie oraz warsztaty odbywać się będą w muzeum lub - w przypadku sprzyjającej pogody - na zewnątrz (Plac Jana Pawła II).

Wszystkie prace, które powstaną podczas warsztatów, zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej (budynek lub wnętrza Muzeum albo Plac Jana Pawła II) podczas uroczystego wernisażu z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców miasta, uczestników warsztatów i ich rodzin.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez fundację "Przeciw temu czasowi" oraz Muzeum Regionalne.  Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy oraz specjaliści w swoich dziedzinach. Przebieg i efekt warsztatów będzie dokumentowany i prezentowany w mediach społecznościowych.

Celem warsztatów jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na sztukę i kulturę, zwiększenie świadomości historycznej i lokalnej, a także rozwój talentów i umiejętności artystycznych oraz stworzenie możliwości twórczego spędzenia wolnego czasu. Potrzeba realizacji warsztatów wynika z obserwowanego przez nas wzrastającego zainteresowania mądrymi, twórczymi i edukacyjnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w czasie wolnym od nauki oraz z chęci wzmocnienia świadomości lokalnej i identyfikacji z "małą ojczyzną". Dodatkowo, działania artystyczne i ich efekty ożywią i "oswoją" przestrzeń muzealną i miejską, sprawią, że najmłodsi mieszkańcy miasta poznają muzeum z innej strony - jako miejsce twórczych działań i kreatywnej zabawy.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost wiedzy na temat lokalnych twórców, a także historii Świebodzina, integracja z rówieśnikami i wzrost poczucia własnej wartości. Powstaną również prace plastyczne i fotograficzne, które zostaną wyeksponowane w przestrzeni publicznej (Muzeum lub Plac Jana Pawła II), tworząc ciekawą wystawę. Istotnym elementem projektu jest również współpraca różnych instytucji kultury - Muzeum Regionalnego, które jest ważnym punktem na mapie artystycznej i kulturalnej miasta oraz Fundacji "Przeciw temu czasowi", której działania i doświadczenia skupiają się wokół rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży oraz promocji działań kulturalnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Scenariusz i prowadzenie warsztatów artystycznych (10 warsztatów x 2 godz. / 120 zł za godz.) - umowa o dzieło2 400 zł
2Sesja fotograficzna1 100 zł
3Warsztaty teatralne "żywe obrazy" (1 warsztat x 1 godz. / 120zł za godzinę) - wprowadzenie do sesji zdjęciowej120 zł
4Warsztaty charakteryzatorskie, przygotowanie do sesji (2 godz. / 120 zł za godzinę)240 zł
5Catering na warsztaty (woda) i wernisaż (woda, soki, słodycze) - (Fundacja)300 zł
6Koordynacja medialna i dokumentacja projektu (Fundacja)400 zł
7Koordynacja i obsługa projektu - (Muzeum)900 zł
8Materiały na warsztaty (zakup) - (Fundacja)2 000 zł
9Organizacja wystawy - wywołanie zdjęć (Fundacja) oprawa prac, przygotowanie ekspozycji (Muzeum i Fundacja)1 000 zł
10Promocja projektu (plakaty,toner) - (Muzeum)250 zł
11Dyplomy, upominki dla uczestników - (Muzeum i Fundacja)1 000 zł
12Warsztat historyczny - "Robert Balcke - malarz ze Świebodzina" (1 warsztat x 45 min)120 zł
13Warsztat historyczny - "Dzieje sukiennictwa świebodzińskiego" (1 warsztat x 45 min)120 zł
Łącznie: 9 950 zł