zadanie nr 2

2. Klub Przyjaciele


Lokalizacja

66-200 Świebodzin
ul. 1 Maja 22
nr ewidencyjny działki 279 obręb 0002

Skrócony opis

Poprzez remont pomieszczeń przy ul. 1 Maja 22 w Świebodzinie fundacja "Pomoc i Nadzieja"  będzie mogła pomagać osobom potrzebującym z terenu naszej gminy. Pozwoli to  również na aktywizację wolnego czasu dzieci i osób starszych poprzez spotkania międzypokoleniowe w klubie.  

Opis zadania

Projekt zakłada pomoc i aktywizację wolnego czasu  dla mieszkańców Gminy Świebodzin poprzez remont pomieszczeń przy ul. 1 Maja 22 w Świebodzinie ( I piętro). Celem projektu jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla naszych mieszkańców tak, aby ich integrować i im pomagać.
Do Klubu Przyjaciele uczęszczałyby dzieci i młodzież z naszej gminy. W dobie dzisiejszych czasów i coraz częstszego uzależnienia od internetu Klub byłby miejscem gdzie stawiałoby się  przede wszystkim na relacje oparte na zaufaniu, otwartości, szczerości, poszukiwaniu tego co dla nich ważne i wyjątkowe, nie pomijając tego co trudne.Dzieci miałyby możliwość lepszego poznania siebie i zrozumienia innych.  Służyłyby  temu organizowane w tygodniu zajęcia grupowe.Działania te opierane by były na dobrej zabawie i niespożytej energii dzieci i młodzieży. Czas, który wspólnie by spędzały wypełniony byłby szeregiem zajęć które służą ich rozwojowi zdolności i umiejętności  np. zajęcia sportowo-ruchowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne, kulinarne, komputerowe,techniczne,tematyczne i  inne. Klub:Przyjaciele byłby miejscem w którym nie zapomina się również o obowiązkach, którymi są lekcje i nauka, dbanie o miejsce w którym się przebywa.
Klub  miałby być również miejscem gdzie odbywałyby się darmowe szkolenia i kursy dla osób dorosłych zamieszkujących Gminę Świebodzin.Odbywały by się spotkania międzypokoleniowe: młodzież i osoby starsze. Przyczyniło by się do poprawy jakości życia osób starszych.Ponadto codziennie pełniony byłby dyżur a osoby potrzebujące wsparcia były by kierowane do odpowiednich jednostek.
Gmina Świebodzin wyraziła chęć i zgodę na wyremontowanie pomieszczeń pod Klub Przyjaciele , który wzmacnia integrację i politykę społeczną gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt remontu wraz z ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej40 000 zł
2wymiana istalacji elektrycznej9 213 zł
3remont łazienka18 597,68 zł
4remont biuro 17 684,18 zł
5remont biuro 24 189,27 zł
6remont biuro 420 315,87 zł
Łącznie: 100 000 zł