zadanie nr 3

3. "Pasja i kultura a nasza przyszłość"


Lokalizacja

1.Fundacja Pomoc i Nadzieja
ul. 1 Maja 22
Świebodzin
nr ewidencyjny działki 279 obręb 0002
2. Świebodziński Dom Kultury.
3. Muzeum Regionalne w Świebodzinie.

Skrócony opis

To cykl comiesięcznych bezpłatnych warsztatów z rękodzieła dla dzieci z Fundacji "Pomoc i Nadzieja". Organizowane będą również wyjścia o charakterze kulturalnym. Uczestnicy warsztatów zaczną współuczestniczyć w pielęgnowaniu tradycji poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej już dziedziny rękodzieła.Mają one na celu zachować rozwój tożsamości, integrację społeczną, wyrównywać szanse.  

Opis zadania

Warsztaty"Pasja i kultura a nasza przyszłość" będą realizowane przez cały rok 2021 z wyłączeniem przerw świątecznych,ferii i wakacji w fundacji "Pomoc i Nadzieja". Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom z terenu Gminy Świebodzin w nowatorski sposób rozwinąć aktywność twórczą poprzez cykl warsztatów. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy z wartości sztuki i tradycji a jednocześnie odkrywają ukryte umiejętności manualne i plastyczne dzieci. Warsztaty łączy przekaz wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi wykorzystując aktywizujące metody pracy z odpowiednio dobranymi technikami . Podczas tego rodzaju zajęć, mimo że teoria nie jest przekazywana jak w czasie lekcji, uczestnicy nabywają wiedzę równocześnie doświadczając ją namacalnie. Bardzo ważnym elementem operacji jest rozwój kulturalny uczestników poprzez udział w wyjściach do
Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.Warsztaty te uświadomią odbiorcą jaką wartość ma sztuka i tradycja a także zapewnią wolny czas spędzony z innymi w dobie internetu. Będą współuczestniczyć w pielęgnowaniu tradycji poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej dziedziny rękodzieła. W ten sposób odpowiadamy na potrzebę ludzi młodych co do utrzymania rękodzieła i tradycji a jednocześnie oni zdobytą wiedzę i umiejętności przekażą swoim rówieśnikom.
Po zakończeniu warsztatów zostanie zorganizowana wystawa prac eksponująca twórczość uczestników projektu. Każdy z uczestników otrzyma upominek.
Miejsce realizacji zadania
Warsztaty odbywać się będą w pomieszczeniach naszej fundacji a wyjścia kulturalne zorganizujemy do Muzeum Regionalnego i Świebodzińskiego Domu Kultury w Świebodzinie.
Grupa docelowa to podopieczni fundacji : dzieci i młodzież z gminy Świebodzin
Sposób rozwiązywania problemów i zaspokajania ich potrzeb:
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości oraz integracji społecznej co wpływa na poprawę jakości ich życia oraz wyrównuje ich szanse w kulturze i życiu społecznym.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach zacznie współuczestniczyć w pielęgnowaniu tradycji poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej już dziedziny rękodzieła oraz zaczną rozwijać aktywność twórczą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów4 700 zł
2upominki dla uczestników warsztatów500 zł
3wynagrodzenie za organizację i prowadzenie warsztatów4 000 zł
4artykuły biurowe300 zł
5wyjścia uczestników do ŚDK i Muzeum 500 zł
Łącznie: 10 000 zł