zadanie nr 4

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilkowo działka nr 140/17


Lokalizacja

Wilkowo działka oznaczona nr geodezyjnym 140/17

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie placu zabaw wraz z  jego ogrodzeniem Wilkowo Bloki

Opis zadania

Bodowa placu zabaw polega na ogrodzeniu działki i wbudowaniu urządzeń zabawowych, krytej piaskownicy, ławek spoczynkowy. Teren Spółdzielni zamieszkują  osoby z małymi dziećmi. Najbliższy plac zabaw jest przy świetlicy wiejskiej ,a kolejny na terenie miejsca i rekreacji przy jeziorze. Władze Spółdzielni przekazały nieodpłatnie dla Gminy Świebodzin działkę z przeznaczeniem na wykonaniu na niej placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia zabawowe, ławki ogrodzenie terenu 100 000 zł