zadanie nr 2

2. Powiększenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze wilkowskim


Lokalizacja

Wilkowo część działki oznaczonej geodezyjnie nr 29/64

Skrócony opis

Powiększenie miejsca rekreacji i wypoczynku pola na wycięcie trzciny w wodzie i nawiezieniu piasku

Opis zadania

Teren rekreacji i wypoczynku prze jeziorze wilkowskim jest kompleksem wypoczynkowym na którym znajdują się  plac zabaw, zewnętrzna siłownia, boisko do piłki plażowej, boisko do piłki koszykowej, miejsce na ognisko i spoczynek. W celu poprawienia estetyki i funkcjonalności tego terenu niezbędne jest wycięcie trzciny oraz nawiezienie piasku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wycięcie trzciny ok 220 m2 i wyrównanie dna 11 000 zł
2Piasek na powiększenie miejsca rekreacji 3 000 zł
3Usługa rozplantowania piasku1 000 zł
Łącznie: 15 000 zł