zadanie nr 6

6. Gotyk reaktywacja!


Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 1

Skrócony opis

"Gotyk reaktywacja!" to opracowanie projektu i kosztorysu prac, których efektem ma być uruchomienie dawnej kawiarni "Gotyk" w celach kulturalnych i oświatowych.

Opis zadania

Wszyscy mieszkańcy naszego miasta pamiętają "Gotyk" jako miejsce spotkań. W dawnych czasach chodziło się tam na kawę, ze znajomymi na chwileczkę zapomnienia, a ze starymi przyjaciółmi przypomnieć sobie lata młodzieńcze. Celem zadania pod rooboczą nazwą: "Gotyk reaktywacja" jest opracowanie projektu i kosztorysu prac remontowych, których efektem ma być ponowne otwarcie tego miejsca dla mieszkańców Gminy Świebodzin.
W ramach pracy należy wykonać projekt remontu pomieszczeń "Gotyku" w sposób przygotowujący go do organizacji różnego rodzaju eventów takich jak wystawy, sympozja, festiwale, odczyty czy w końcu zebrania. Wielu mieszkańców takiego miejsca poszukuje, wielu chce się zaprezentować i dlatego centralny punkt na mapie Świebodzina - tak dobrze nam wszystkim znany, ma właśnie nas integrować!
W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja pod wykonanie:
1. Określenie potrzeb w zakresie wymiany instalacji elektrycznej,
2. Określenie potrzeb w zakresie wymiany instalacji sanitarnej,
3. Propozycja wykonania instalacji oświetleniowej,
4. Propozycja wykonania instalacji wentylacyjnej,
5. Określenie potrzeb w zakresie remontu zabytkowych ścian i sufitów,
6. Uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.
7. Opracowanie na podstawie projektu kosztorysu prac, celem ubiegania się o środki z budżetu gminy oraz zewnętrzne.
Zapraszam mieszkańców do oddania swojego głosu!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu oraz kosztorysu prac remontowych - usługa55 000 zł