zadanie nr 7

7. Taneczna akademia - warsztaty z różnych technik tańca


Lokalizacja

Warsztaty Tanecznej Akademii zostaną zrealizowane na sali tanecznej w Świebodzinie w Klubie Betonik, os. Łużyckie 39.

Skrócony opis

Taneczna akademia to projekt, który stworzy możliwość poznania i rozwoju wielu technik tańca, m.in. hip-hop, popping, waaking i modern jazz dla mieszkańców gminy Świebodzin. Ponadto projekt ma na celu zachęcić lokalną społeczność do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, integracji społecznej, przełamania swoich barier, ograniczeń w zespołach złożonych z różnych środowisk.

Opis zadania

Taneczna Akademia to warsztaty z wielu technik tańca z udziałem uznanych i rozpoznawalnych tancerzy-choreografów w świecie tanecznym. Na warsztatach Tanecznej Akademii uczestnicy będą poznawali różne style, m.in. hip-hop, popping, waacking i modern jazz, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na migrację młodych ludzi z naszego miasta brakuje wykwalifikowanych instruktorów tańca, którzy mogliby zaoferować zajęcia taneczne z wyżej wymienionych stylów a zapotrzebowanie na tego typu usługi jest coraz większe. Mieszkańcy Świebodzina to obszerna grupa odbiorców, która chciałaby rozwijać swój talent pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, wykonujących pracę z pełnym zaangażowaniem i pasją. Taką możliwość stworzą warsztaty Tanecznej Akademii na które przyjadą instruktorzy z większych miast, posiadających duże doświadczenie i profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć z dziećmi i dorosłymi. Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z 8 lekcji, na których będą poznawali różne style. Zajęcia będą odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości danej grupy, aby móc odkrywać możliwości swojego ruchu a nie ograniczenia, wynikające z braku doświadczenia. Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 4 grupy wiekowe: 5-7 lat, 8-11 lat, 12-17 lat, dorośli. Możliwość zorganizowania zajęć z różnych technik tańca, które nie są rozpowszechnione na terenie Świebodzina wyrówna szanse rozwoju tanecznego u dzieci i młodzieży niezależnie od wieku i predyspozycji. Forma pojedynczych warsztatów z udziałem uznanych choreografów pobudzi uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu, wyjścia z domu i nawiązania nowych znajomości. Regularne spotkania i wspólnie włożona praca w zespołach pomoże uczestnikom przełamać bariery, ograniczenia zarówno psychiczne i fizyczne. Uczestnicy staną się bardziej otwarci na nawiązanie nowych relacji i wzmocnienie więzi międzyludzkich. Wspólnie spędzony czas, praca na zajęciach i rozwój wzmocnią poczucie lokalnej wspólnoty. Warsztaty będą także wspaniałą okazją do wyłonienia lokalnych talentów.
Na finał Tanecznej Akademii zostanie zorganizowane taneczne jam session, podczas którego uczestnicy wykażą się zdobytymi umiejętnościami i zaprezentują swój warsztat taneczny. Będzie to forma przypieczętowania nabytej wiedzy i umiejętności. Oprócz tego całość zostanie zwieńczona realizacją video relacji, która będzie wspaniałą pamiątką z warsztatów. Po zakończeniu warsztatów video relacja zostanie opublikowana w social mediach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1honorarium choreografa techniki waacking2 200 zł
2honorarium choreografa techniki modern jazz1 200 zł
3honorarium choreografów techniki hip-hop2 600 zł
4honorarium choreografa techniki popping900 zł
5poprowadzenie jam session500 zł
6nagranie i montaż videoclipu500 zł
7koordynacja projektu500 zł
8gadżety dla uczestników warsztatów (koszulki lub plecaki-worki)1 200 zł
9honorarium choreografa techniki latino dance400 zł
Łącznie: 10 000 zł