zadanie nr 7

7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sołectwie Lubinicko- oczyszczenie, zarybienie i zagospodarowanie stawu z jego najbliższym otoczeniem


Lokalizacja

Lubinicko, 122/2

Skrócony opis

Zadanie polega na oczyszczeniu stawu z roślinności, które w tej chwili zajmują całość powierzchni lustra wody. Zarybienie stawu wraz z jego napowietrzeniem, które będzie również wykorzystane w celach rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Lubinicko. Wybudowanie 4 stanowisk wędkarskich, 4 ławek oraz oświetlenia w postaci 2 dwuramiennych lamp i monitoringu.

Opis zadania

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na właściwe wykorzystanie gospodarki wodno- ściekowej pod względem jej retencyjności oraz poprawieniem estetyki wsi. Natomiast zarybienie stawu i umożliwienie rozszerzenia walorów rekreacyjnych w postaci stworzenia warunków do wędkowania dla zainteresowanych mieszkańców będzie pozwalało na miejscu rozwijać i krzewić te ciekawe hobby. Jednocześnie jego realizacja nie wątpliwie może stać się pozytywną wizytówką Sołectwa Lubinicko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1odmulenie z odwozem zanieczyszczeń i roślinności26 000 zł
2napowietrzenie stawu4 500 zł
34 ławki + montaż3 200 zł
42 kosze na śmieci + montaż800 zł
5oświetlenie ( 6 latarni ulicznych ) 24 000 zł
6monitoring 15 000 zł
7zarybienie 2 500 zł
84 pomosty wędkarskie24 000 zł
Łącznie: 100 000 zł