zadanie nr 4

4. ZAKUP TRYBUN NA BOISKO SPORTOWE W RUSINOWIE


Lokalizacja

boisko sportowe w Rusinowie  471/3

Skrócony opis

W ramach budżet obywatelskiego planuje się zakupić trybuny sportowe 2-rzędowe, 52 miejsca. Trybuny zostaną zamontowane na boisku sportowym w Rusinowie na potrzeby Klubu Sportowego Lubusze

Opis zadania

Aktualnie na boisku sportowym znajdują się stare, zdewastowane ławki, nienadające się do użytku oraz stwarzające zagrożenie dla widzów miejscowych i przyjezdnych. Koniecznym jest zakup trybun sportowych w celu poprawy bezpieczeństwa na boisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1trybuna dwurzędowa 52 miejsca13 111,80 zł
2koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikłe na etapie realizacji1 888,20 zł
Łącznie: 15 000 zł