zadanie nr 9

9. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycy


Lokalizacja

Świetlica Wiejska w Rzeczycy

Skrócony opis

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycy poprawi estetykę, komfort prowadzonych zajęć kulturalnych oraz oświatowych, zwiększy zainteresowanie wynajęciem sali oraz zredukuje koszty utrzymania budynku.

Opis zadania

Zakres termomodernizacji obejmować powinien:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- wymianę drzwi;
- wymianę parapetów oraz krat okiennych
- montaż rolet zewnętrznych.

Cele ogólne:
- poprawa jakości oraz komfortu prowadzonych zajęć kulturalnych oraz oświatowych;
- poprawa wizerunku oraz standardu obiektu (przede wszystkim w zakresie ogrzewania), co
spowodować może zwiększenie liczby osób zainteresowanych wynajęciem Świetlicy
Wiejskiej (wpływ środków pieniężnych z wynajęcia świetlicy wiejskiej);
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem
bieżącego utrzymania budynku (głównym celem tego działania jest zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło w  budynku), co spowoduje  oszczędności w bieżącym
utrzymaniu budynków, a także doprowadzi do ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery;
- poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt materiałów 45 000 zł
2Robocizna45 000 zł
3Projekty10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł